Wystawy planszowe, internetowe i multimedialne

16 marca 2015

Wystawy planszowe, internetowe i multimedialne zrealizowane w Roku Kolberga dostępne są na naszej stronie w zakładce "multimedia".

»Powiedzcie podziękowanie Kolbergowi za jego mozolną pracę.« Oskar Kolberg: etnograf, (muzyk)ograf, chopinolog

Rodziny Kolbergów i Chopinów łączyły więzi przyjaźni i sąsiedztwa, wspólnota losów i zainteresowań. Chopin był jednym z pierwszych życzliwych, ale i krytycznych odbiorców prac Oskara Kolberga, co zaświadcza zawarty w tytule wystawy cytat z listu do rodziny w Warszawie z 1847 roku.

Ekspozycja przybliża dorobek muzyczny i naukowy (etnomuzykologiczny i etnograficzny) Oskara Kolberga, uwzględniając mało znany fakt, że Kolberg był wielbicielem i wytrawnym znawcą muzyki Fryderyka Chopina oraz niedoszłym biografem kompozytora. Wystawę czasową w Muzeum Fryderyka Chopina w Pałacu Gnińskich (Zamek Ostrogskich) zatytułowaną "Powiedzcie podziękowanie Kolbergowi za jego mozolną pracę" można było oglądać od 22 lutego do 4 maja 2014 roku. Następnie ekspozycja zmieniła charakter, będąc w okresie od maja do grudnia 2014 roku wystawą mobilną i goszcząc w licznych ośrodkach i na imprezach artystycznych, takich jak: Polskie Radio, Festiwal Nowa Tradycja, Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie. Wystawę można oglądać również w formie elektronicznej, uzupełnionej o nagrania dźwiękowe na stronie pl.chopin.nifc.pl/kolberg/wystawa. Dostępna jest także audiodeskrypcja wystawy w polskiej i angielskiej wersji językowej, co stwarza możliwość jej poznania przez osoby niewidome i niedowidzące. Wystawa została przygotowana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca.

»Takiem tęgo dudlił, że się wszyscy zlecieli.« Instrumenty ludowe na ziemiach polskich w czasach Fryderyka Chopina

Kolejna wystawa czasowa przygotowana w 2014 roku przez NIFC we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca poświęcona była instrumentom ludowym pierwszej połowy XIX w. – czasów Oskara Kolberga oraz Fryderyka Chopina. Ekspozycja prezentowała najciekawsze i najbardziej charakterystyczne instrumentarium ludowe, historyczną ikonografię, charakterystykę muzyczną poszczególnych regionów kraju oraz kontekst społeczny muzykowania ludowego w Polsce w tym okresie. Nie tylko zbierający muzyczny folklor Oskar Kolberg, lecz także Fryderyk Chopin – bystry obserwator, wrażliwy młodzieniec i dojrzewający wówczas muzyk (1824-30), miał wiele sposobności, by folklor usłyszeć, doświadczyć i zrozumieć. Wystawa dostępna była dla zwiedzających w sali wystaw czasowych w pawilonie Preludium w Parku w Żelazowej Woli od 1 marca do 30 listopada 2014 roku. Część ekspozycji zaprezentowano również w formie elektronicznej.

Dostępna jest audiodeskrypcja wystawy. Materiały są dostępne na stronie multimedia.nifc.pl/download/Strona/Takiem.pdf.

Oskar Kolberg 1814-1890. Kompozytor. Folklorysta. Etnograf

Wystawa planszowa ukazuje okresy z życia i twórczości badacza, jego środowisko rodzinne i przyjacielskie, związki z Przysuchą, lata nauki i młodość, pracę kompozytora i krytyka muzycznego, twórczość w dziedzinie etnografii i folklorystyki oraz działalność edytorską.

Ekspozycja, składająca się z 26 plansz (w 3 kompletach), była udostępniona bezpłatnie w 29 miejscach.

Wersję internetową (w języku polskim i angielskim) udostępniono na stronach www.muzeum-radom.pl oraz www.kolberg2014.org.pl. Wystawa zorganizowana została przez Muzeum Wsi Radomskiej oraz Instytut Muzyki i Tańca.

Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja

Wystawa multimedialna zatytułowana "Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja" uzupełniła stałą wystawę biograficzną w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Zapewnia ona atrakcyjną prezentację zasobów Muzeum i instytucji zajmujących się spuścizną etnograficzną, folklorystyczną i muzyczną Kolberga. Ekspozycja umożliwia wielowymiarową narrację i ułatwia dostęp do kolekcji muzealiów i materiałów kolbergowskich, uwzględniając preferencje zwiedzającego. Projekt zrealizowany został przez Muzeum Wsi Radomskiej oraz Instytut Muzyki i Tańca oraz został dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

drukuj